خرید و فروش در پاساژ اینترنتی آمازایران

سیاست آمازایران به این صورت است که تمامی طرح های برنزی، نقره ای و طلایی دارای پنل فروشگاهی مشترک داخل پاساژ اینترنتی آمازایران هستند. اشخاصی که بخواهند وب سایت آنها بازدید بیشتری داشته باشد و محصولات آنها بیشتر دیده شود، نیازمند این پنل مدیریتی داخل آمازایران هستند. به صورتی که لینک خرید تمامی محصولات داخل سایت آنها، به پنل فروش همان محصول در داخل آمازایران وصل می شود.

هر زمان که کاربر خریدی از طریق پاساژ اینترنتی آمازایران برای آن محصول انجام داد، سفارش کاربر در پنل مدیریتی هر فروشنده نمایش داده می شود و همچنین برای فروشنده پیامک و ایمیل می شود.

فروشنده باید تا 24 ساعت محصول مورد نظر را بسته بندی کند و به آدرس کاربر پست کند.

زمانی که پست محصول انجام شد، رسید پست آن را به آمازایران ارسال می کند و در پنل مدیریتی خود شماره بارنامه و مرسوله پستی ثبت می شود. هزینه ی محصول مورد نظر بعد از کسر سود، تا 24 ساعت در حساب فروشنده قرار میگیرد.

در صورتی که محصول ارسال شده، با محصول سفارش داده شده ی کاربر آمازایران تفاوت داشته باشد، فروشنده مسئول تعویض دوباره ی محصول کاربر می باشد. اگر این محصول با محصول اصلی و سفارش داده شده تعویض نشود، به فروشنده اخطار داده می شود و پنل فروش فروشنده و در نهایت سایت او بسته خواهد شد.