مهم ترین اصول مشتری مداری

سازمان ها و شرکت های مختلف وقتی وارد دنیای رقابت می شوند، باید برای جذب مشتریان بیشتر، شیوه های جدید و اصولی اساسی را در نحوه برخورد با مشتری رعایت کنند. زیرا مشتری هدفی زودگذر نیست که بتوان به راحتی فراموشش کرد و در واقع هدف اصلی در کسب و کار، مشتری مداری و جلب اعتماد مشتری است. بنابراین با توجه به این نکاتی که در این مقاله بیان می کنیم، می توانید مشتریان خود را حفظ کنید و فروش و درآمد خود را افزایش دهید.

پاساژ اینترنتی آماز ایران | مهم ترین اصول مشتری مداری

15 اصولی که باید در مشتری مداری رعایت کنید:

 • کنار آمدن با مشتریان ناسازگار، هنر مشتری مداری

 • بین اولویت های مشتریان با اولویت های شما تفاوت وجود دارد

 • مشتری بهتر از هر کسی نیازهای ما را می داند و بهترین مشاور ماست

 • جذب مشتری راحت تر از حفظ مشتری و حفظ مشتری راحت تر از رضایت مشتری است

 • برای شناخت مشکلات کسب و کار و دریافت بیشترین ایده ها، شکایات مشتری را بدانید
 • ظاهر سایت شما می تواند در اولین قضاوت مشتری تاثیر گذار باشد

 • هیچ کس مجبور نیست با ما معامله کند

 • روابط ما، رضایت مشتری را شکل می دهد. مشکلات را تا حد ممکن باکمک مشتری حل کنید

 • بدون پاسخ نگذاشتن تماس مشتریان و برقراری ارتباط آنلاین در وب سایت خود

 • همیشه به فکر خدمات بهتر برای مشتریان باشید

 • مشتری زمانی راضی می شودکه محترمانه با او برخورد شود و خدمات مفید به او ارائه شود

 • در هنگام وارد کردن اطلاعات محصولات و توضیحات در مورد زمینه ی فعالیت خود دقیق عمل کنید تا باعث نارضایتی مشتریان نشوید

 • حرف اول و آخر را، مشتری می زند

 • احترام گذاشتن صادقانه به حرف و حق مشتری

 • تبلیغات به اندازه نیاز، سعی کنید درباره همه چیز اطلاعات بدهید